„MODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE DO NOWYCH FUNKCJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEINFORMATYCZNYCH W
BUDYNKU CKZIU WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 30A WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZĄCYMI” PIWNICE

MODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE DO NOWYCH FUNKCJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEINFORMATYCZNYCH W BUDYNKU CKZIU WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 30A WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – 05.07.2018 r.

Materiały do pobrania

Zawiadonienie o uniewaznieniu postepowaniaMODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE DO NOWYCH FUNKCJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEINFORMATYCZNYCH

W BUDYNKU CKZIU WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 30A WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Ogłoszenie o zamówieniu – 07.06.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_07.06.2018

Materiały do pobrania

Komunikat– 15.06.2018 r.

Komunikat– 18.06.2018 r.

Zawiadonienie o uniewaznieniu postepowania


MODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE DO NOWYCH FUNKCJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEINFORMATYCZNYCH

W BUDYNKU CKZIU WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 30A WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Ogłoszenie o zamówieniu – 16.05.2018 r.

SIWZ

Materiały do pobrania

Informacja o wizji lokalnej

Informacja z otwarcia ofert – 04.06.2018 r.

Zawiadonienie o uniewaznieniu postepowania