Wnioski o dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego należy składać do 31.05.2018 r.

w kadrach CKZiU  (pokój nr 30) w godz. 9,oo – 14,oo

Uwaga!

Nauczyciele emeryci powinni złożyć razem z wnioskiem

i oświadczeniem ostatnią waloryzację emerytury.

 

Informacja dla nauczycieli i nauczycieli emerytow

Oswiadczenie zalacznik do wniosku o zapomoge

Uchwala Sejmiku WM Zalacznik do uchwaly

Wnioski do pobrania w pliku pdf.

Oświadczenie o dochodach

Wypoczynek dzieci

Zapomogi

Wypoczynek wakacyjny

Swieta

Wypoczynek wakacyjny emeryt rencista