Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Dorota Mystkowska

Wicedyrektor

Joanna Gręda

Kierownicy szkolenia praktycznego

Hanna Kauzik

Ewa Pastor

Główna księgowa: Jolanta Stegienko

Kierownik Gospodarczy: Piotr Dylkowski

Sekretarz Szkoły: Wanda Jackowiak

Samodzielny referent ds. osobowych: Alicja Borówek

Samodzielny referent ds. gospodarczych: Elżbieta Paczkowska

Samodzielny referent ds. uczniowskich: Rafał Duś

Specjalista ds. finansowych: Dorota Budnicka