Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Dorota Mystkowska

Wicedyrektor

Joanna Gręda

Kierownik szkolenia praktycznego: Ewa Pastor
Kierownik CKU: Anna Janicka

Główna księgowa: Agnieszka Chudzik

Kierownik Gospodarczy: Tomasz Jastrzębski

Sekretarz Szkoły: Wanda Jackowiak

Specjalista ds. kadrowych: Alicja Borówek

Specjalista: Elżbieta Paczkowska

Starszy referent: Edyta Czyżewska

Starszy referent: Grzegorz Truszkowski

Inspektor Ochrony Danych : Michał Dydek