Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Dorota Mystkowska

Wicedyrektor

Joanna Gręda

Kierownicy szkolenia praktycznego

Hanna Kauzik

Ewa Pastor

Główna księgowa: Agnieszka Chudzik

Kierownik Gospodarczy: Janusz Kulicki

Sekretarz Szkoły: Wanda Jackowiak

Samodzielny referent ds. osobowych: Alicja Borówek

Samodzielny referent ds. gospodarczych: Elżbieta Paczkowska

Samodzielny referent ds. uczniowskich: Edyta Czyżewska

Specjalista ds. finansowych: Grzegorz Truszkowski

Inspektor Ochrony Danych : Michał Dydek