Uprzejmie informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Dorota Mystkowska
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Pan Michał Dydek adres email iod@ckziu.waw.pl
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.