Zarząd Województwa Mazowieckiego

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa

Ogłoszenie

Wzór oświadczenia