Wynajem części boiska szkolnego

Warszawa 02.09.2022r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30 A    ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Przedmiotem postępowania jest … Kontynuuj