Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

04-062 Warszawa
ul. Grenadierów 30A
(22) 810-46-17
(22) 810-48-13

sekretariat@ckziu.waw.pl


REGON
: 146827344